با توجه به برگزاری چهارمین کنفرانس لیزر و کاربردهای آن ، پژوهشکده لیزر و اپتیک در نظر دارد به منظور توسعه دانش و فناوری لیزر و کاربردهای آن , در تاریخ 11 آبان 1395 در دانشگاه صنعتی شریف،تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه موضوعات کنفرانس از قبیل :لیزرهای فمتوثانیه , AttoSecond، دیسک لیزر ، دایودهای پرقدرت، لیزرهای فیبری,مواد اپتیکی,اپتیک غیر خطی,طراحی لیزرهای پرقدرت و....... برگزار نماید.
لذا از مراکز آموزشی ،صنعتی و افرادی که مایل به برگزاری کارگاه آموزشی می باشند درخواست می شود فرم مربوطه را حداکثر تا تاریخ 15 تیرماه 1395 تکمیل نموده و به پست الکترونیکی Info@laserapps.irارسال نمایند.
برای دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید.